A Hạnh_Phó chánh VP Tỉnh ủy Đắk Nông | AIRTECH Thế Long tặng máy khử khuẩn áp lực âm cho Tỉnh ủy Đắk Nông trong phòng chống dịch Covid-19