Vĩnh Long_BV Đa Khoa tỉnh VL | AIRTECH Thế Long tặng máy khử khuẩn áp lực âm cho tỉnh Vĩnh Long