Vĩnh Long_BV Đa Khoa tỉnh VL(1)_A Rón Bí Thư tỉnh ủy trao đổi với ban GĐ BV | AIRTECH Thế Long tặng máy khử khuẩn áp lực âm cho tỉnh Vĩnh Long