da khoa quang ha-1 | Airtech Thế Long trao tặng gói thiết bị kiểm soát phòng dịch covid-19 cho phòng khám Quang Hà - Vĩnh Phúc