Bình Dương_A Minh Chủ tịch HĐND & C Thảo Giám đốc TT Chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh | AIRTECH Thế Long trao tặng máy khử khuẩn áp lực âm cho Bình Dương