Airtech Thế Long trên Tạp chí Doanh nghiệp cơ khí & Đời sống

Tạp chí Doanh nghiệp cơ khí & Đời sống là tạp chí in của Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam. Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam được đánh giá là một trong những hiệp hội hoạt động hiệu quả, góp phần hướng dẫn, định hướng cho các doanh nghiệp cơ khí phát triển ổn định và là cầu nối tin cậy để các doanh nghiệp cơ khí hội nhập, hợp tác và phát triển.

Tạp chí ra số 43 (70)/07-2020, đưa tin nhiều vấn đề quan trọng của Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam và ngành công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp và sản phẩm cơ khí.

Đặc biệt, Airtech Thế Long là công ty đã đưa ra ” Giải pháp kiểm soát nhiễm khuẩn bằng phòng áp lực âm, áp lực dương trong bệnh viện”. Đây là bước tiến lớn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại bệnh viện hiện nay. Đồng thời, Airtech Thế Long tích cực đưa ra thị trường nhiều trang thiết bị phòng chống dịch như máy khử khuẩn áp lực âm, phòng lấy mẫu xét nghiệm an toàn di động, máy xử lý khí ATV-FH750…

Airtech Thế Long đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ chống phòng, chống dịch tại gần 40 cơ sở y tế trên cả nước. Ngoài ra, Airtech đưa ra dịch vụ cho thuê thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh. Đối tượng của chương trình là các công ty, nhà máy, cơ quan, xí nghiệp trên toàn quốc với giá ưu đãi nhất, giúp mọi người yên tâm lao động sản xuất tiếp tục phát triển kinh tế.

Xem thêm tại: https://airtechthelong.com.vn/dich-vu-cho-thue-thiet-bi-chong-dich-covid-19

 

 

Tin liên quan