Airtech Thế Long trên Tạp chí trang thiết bị và công trình Y tế

Tạp chí trang thiết bị và công trình Y tế thuộc Viện trang thiết bị và công trình y tế là đơn vị hành chính sự nghiệp của bộ Y tế.

Tạp chí ra số 4/2020 đề cập nhiều vấn đề về thông tin quản lý của nhà nước về lĩnh vực y tế, chỉ thỉ của Thủ tướng chính phủ ” Chống dịch như chống giặc”, các nghiên cứu khoa học, tin tức sự kiện về chống dịch COVID-19, thông tin khoa học về thiết bị y tế chuyên dụng.

Tạp chí dành hẳn trang riêng để viết về Airtech Thế Long. Đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tư vấn thiêt kế, sản xuất và thi công thiết bị y tế, thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn, thiêt bị phòng sạch và thiết bị phòng thí nghiệm.

Airtech thế Long luôn mong muốn đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước, tích cực đổi mới sáng tạo để phụ hợp với chiến lược phát triển công nghệ 4.0 và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Tin liên quan