Bến Tre_A Duy Phó chánh VP tỉnh ủy&A Hùng GĐ BS BV Đa Khoa Nguyễn Đình Chiểu | Bến tre - Nhận máy khử khuẩn áp lực âm từ Airtech Thế Long