HCM_BS Hạnh PGĐ BV Quận 9(3) | Bệnh viện 9 - quận 2 tiếp nhận tài trợ thiết bị phòng chống dịch COVID 19