Trà Vinh_A Sang Trưởng ban MTTQ_A Phước PGĐ Sở YT_A Luân GĐ BV Lao Phổi | Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trà Vinh tiếp nhận máy khử khuẩn áp lực âm cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.