• vi
  • en
  • ja
  • ko

Xe đẩy bệnh nhân truyền nhiễm

Lắp đặt đa dạng các loại máy ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm với mục đích phòng chống truyền nhiễm từ các khuẩn gây bệnh bởi cúm. Có các sản phẩm dùng để đáp ứng với môi trường xung quanh cho người làm trong lĩnh vực y tế, dùng cho những người làm ở phòng nghiên cứu, hoặc dùng để ngăn cách với người bệnh. Có thể sử dụng phù hợp nhất tương ứng với mục đích sử dụng.