CN-BSC-1000.1300.1600IIB2-(TS) | Tủ an toàn sinh học AIRTECH