1586422829034-mo-ta-cong-viec-giam-doc-thuong-hieu-1 | Mô tả công việc của Giám đốc thương hiệu