quang ngai 1 | Quảng Ngãi - Đưa buồng áp âm di động vào điều trị bệnh lý truyền nhiễm