35 | FFU dòng chuyên xuất khẩu (Có chứng chỉ CE, SEMI, UL)