0ba92a608fa1f4b4a201e45feecc559e | Hệ thống cách ly bên trong tủ an toàn