Thelong-ATV-Hop-cao-gio-treo-tran-Laminar-7 | Hệ thống cấp khí sạch treo trần cho phòng mổ (dòng hai tốc độ)