Thelong-ATV-Hop-cao-gio-treo-tran-Laminar-2-300x176 | Hệ thống cấp khí sạch treo trần cho phòng mổ (dòng một tốc độ)