Thelong-ATV-Hop-cao-gio-treo-tran-Laminar-5-300x239 | Hệ thống cấp khí sạch treo trần cho phòng mổ (dòng một tốc độ)