AHU_TypCeilngInstall_1-4 | Lọc Hepa (Loại có miếng chia gió)