34 | Lọc Ulpa (Loại có miếng chia gió)

34 | FFU dùng cho phòng sạch