May-bat-con-trung-ATV-ABK-1902C | Máy bắt côn trùng