CBカタログp3_140619 | Phòng sạch di động khung nhôm (MCB)