29 | Phòng sạch di động loại khung tròn

29 | LAF làm bằng thép không gỉ