san nang go van ep boc thep | Sàn nâng gỗ ván ép bọc thép