San Vinyl chong tinh dien dang cuon ATV - SAN -1501 | Sàn Vinyl chống tĩnh điện dạng cuộn