San Vinyl chong tinh dien dang cuon ATV - SAN - 1502 | Sàn Vinyl chống tĩnh điện dạng cuộn