San Vinyl chong tinh dien dang tam ATV-SAN-603 | Sàn Vinyl chống tĩnh điện dạng tấm