San Vinyl chong tinh dien dang tam ATV-SAN-903 | Sàn Vinyl chống tĩnh điện dạng tấm