San Vinyl chong tinh dien dong nhat ATV-SAN-1023 | Sàn Vinyl đồng nhất