shield_hood_1 | Tấm khiên chắn có mũ trùm đầu kèm khẩu trang