A Phước_Chánh Vp tỉnh ủy Gia Lai 1 | Tặng máy khử khuẩn áp lực âm cho Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai trong phòng chống dịch Covid-19