Đồng Nai-Chị Thảo GĐTT Hành chính công | Tặng máy khử khuẩn áp lực âm cho TT hành chính công Đồng Nai