z1864266934454_3c718351b55ead0e53af5b865abef384 | Trao tặng buồng áp lực âm và máy khử khuẩn áp lực âm cho sở ý tế Bình Thuận