z1864266956363_8250e408102f2a629125f59b91885b02 | Trao tặng buồng áp lực âm và máy khử khuẩn áp lực âm cho sở ý tế Bình Thuận