z1864266966247_5135059752727237aaff4a1f3989392a | Trao tặng buồng áp lực âm và máy khử khuẩn áp lực âm cho sở ý tế Bình Thuận