da khoa quang ha | Airtech Thế Long trao tặng gói thiết bị kiểm soát phòng dịch covid-19 cho phòng khám Quang Hà - Vĩnh Phúc

da-khoa-quang-ha-1.pdf