Giải pháp

Giải pháp phòng dịch cho nhà máy

GIẢI PHÁP PHÒNG DỊCH CHO NHÀ MÁY Tổng Quan Giải pháp khử khuẩn cho ô tô trước khi vào nhà máy Giải pháp khửu khuẩn tại lối vào cho nhân

Giải pháp lọc khí cho phòng ăn

GIẢI PHÁP LỌC KHÍ CHO PHÒNG ĂN (Máy xử lý khí áp lực âm model ATV-FA20) Phòng ăn là nơi tập trung nhiều người vì thế cần giải pháp xử

Giải pháp lọc khí trong phòng họp

GIẢI PHÁP LỌC KHÍ TRONG PHÒNG HỌP Với không gian phòng họp, mọi người tập trung trong không gian kín, đảm bảo tiếng ồn sẽ đòi hỏi hệ thống xử

Giải pháp lọc khí trong văn phòng

GIẢI PHÁP LỌC KHÍ TRONG VĂN PHÒNG (Máy xử lý khí áp lực dương model ATV- ACP-897BS) Phòng làm việc là nơi tập trung đông người, có nguy cơ lây

Giải pháp khử khuẩn tại lối vào

GIẢI PHÁP KHỬ KHUẨN TẠI LỐI VÀO (Máy khử khuẩn áp lực âm model ATV-8016ACR-J ) Tại cửa vào của các văn phòng, cơ quan, để có thể khử khuẩn