11-AIRTECH THẾ LONG tặng thiết bị phòng chống dịch Covid-19 cho Sở Y Tế (BV Đa khoa Tuyên Quang) | Catalog Nhà máy AIRTECH