Họp thường niên Airtech Group lần thứ 26 tại Nhật Bản – Airtech Summit 2017

Ngày 2/6/2017 vừa qua, tại Tokyo – Nhật Bản đã diễn ra cuộc họp thường niên Airtech Group lần thứ 26. Cuộc họp lần này có sự tham gia của đầy đủ của các tổ chức thành viên :

AIRTECH JAPAN., LTD [Japan]

THE LONG AIRTECH., JSC [Viet Nam]

AIRTECH SYSTEM CO., LTD [Taiwan]

PYRAMID AIRTECH PVT., LTD [India]

WOOLEE AIRTECH KOREA CO., LTD [Korea]

SUZHOU ANTAI AIRTECH CO., LTD [China]

AIRTECH EQUIPMENT PTE., LTD [Singapore]

PEA GMBH (Pharma-und Elektrotechnik-Anlagenbau GMBH) [Germany]

Trong hội nghị năm nay, các công ty thành viên lần lượt Báo cáo tổng kết hoạt động Kinh doanh năm 2016 đồng thời cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến để đưa ra phương hướng phát triển của Airtech Group trong thời gian sắp tới.

Dưới đây là một số hình ảnh của hội nghị:

                IMG_0066                 IMG_0028

                IMG_0025                 IMG_0046

                IMG_0040                  IMG_0149

Tin liên quan