Quyết định bổ nhiệm chức vụ mới năm 2019

Ngày 11/02/2019 vừa qua Công ty CP Airtech Thế Long đã quyết định bổ nhiệm một số chức vụ mới nhằm đáp ứng cho dự án đang triển khai. Theo kế hoạch thì Nhà máy sản xuất Thiết bị y tế và Công nghệ làm sạch với quy mô lớn và hiện đại tại Khu công nghiệp Vsip Hải Dương đang đi vào giai đoạn xây dựng. Vì vậy việc quyết định thành lập và bổ nhiệm 1 số chức vụ mới trong giai đoạn này là rất cần thiết và kịp thời. Đáp ứng đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực để phù hợp với công tác quản lý với tính chuyên nghiệp ngày càng cao. Tại buổi lễ TGĐ Nguyễn Khắc Long thay mặt Công ty Cổ phần Airtech Thế Long đã đọc quyết định bổ nhiệm chức vụ với các cán bộ:

1. Quyết định bổ nhiệm Ông Vũ Công – Phó Tổng Giám đốc Công ty2. Quyết định bổ nhiệm Ông Bùi Trọng Vịnh – Giám đốc sản xuất

3. Quyết định bổ nhiệm Ông Trần Văn Thắng – Trưởng Phòng Lắp ráp – Lắp đặt – Bảo hành 

Tin liên quan