대만에서 열린 제 25 차 AIRTECH 구성원 연례 회의

대만에서 열린 제 25 차 AIRTECH 구성원 연례 회의

AIRTECH SUMIT에서의 일부 사진:

Họp thường niên các thành viên AIRTECH lần thứ 25 tại Đài Loan
대만에서 열린 제 25 차 AIRTECH 구성원 연례 회의

3198814_orig

7883663_orig

8842066_orig

9441635_orig

9608034_orig

9614131_orig

Tin liên quan