• vi
  • en
  • ja
  • ko

Contact us

THELONG AIRTECH JOINT STOCK COMPANY
Office: No. 144, Viet Hung Str., Group 3, Viet Hung Ward, Long Bien Dist., Ha Noi City
Factory: Tan Quang IP, Tan Quang Comm., Van Lam Dist., Hung Yen Prov.
Tel: 84-24.38737717 Fax: 84-24.38726894
Mail: info@thelong.com.vn
Hotline: 0915.292.660
Họ & Tên (*)
Điện thoại(*)
Công ty(*)
Chức vụ
Mã vùng
Địa chỉ của bạn(*)
Địa chỉ công ty
Mobile(*)
Địa chỉ E-mail(*)
Xác nhận email(*)
Nội dung(*)