Họp thường niên thành viên AIRTECH lần thứ 25 tại Đài Loan

Họp thường niên các thành viên AIRTECH lần thứ 25 tại Đài Loan

Một số hình ảnh tại AIRTECH SUMIT:

Họp thường niên các thành viên AIRTECH lần thứ 25 tại Đài Loan
Họp thường niên các thành viên AIRTECH lần thứ 25 tại Đài Loan

3198814_orig

7883663_orig

8842066_orig

9441635_orig

9608034_orig

9614131_orig

Tin liên quan