Lễ công bố thành lập P.Kỹ thuật – P. Dự án cơ khí, phòng sạch và P.R&D

Với Dự án Nhà máy sản xuất Thiết bị y tế và Công nghệ làm sạch tại Khu công nghiệp Vsip Hải Dương đang đi vào giai đoạn xây dựng, với quy mô lớn và hiện đại, đòi hỏi Công ty phải có đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý đòi hỏi ngày càng cao. Trong quá trình xây dựng, Công ty đã đào tạo được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực để gánh vác những trọng trách ấy. Trong buổi Lễ trang trọng hôm nay Công ty Cổ phần Airtech Thế Long công bố và trao quyết định thành lập và bổ nhiệm chức vụ cán bộ:

(trong ảnh: Ông Nguyễn Khắc Long – Tổng Giám đốc Công ty trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng Kỹ thuật cho ông Nguyễn Đức Cường)

(Trong ảnh: Ông Nguyễn Khắc Long – Tổng Giám đốc Công ty trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Phòng Dự án Cơ khí cho ông Nguyễn Cao Cường)

(Trong ảnh: Ông Nguyễn Khắc Long – Tổng Giám đốc Công ty trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Phòng Dự án Phòng sạch cho ông Nguyễn Tài Sơn)

(Trong ảnh: Ông Nguyễn Khắc Long – Tổng Giám đốc Công ty trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng Cơ, trưởng Phòng Điện – Phòng Nghiên cứu Phát triển R&D cho ông Nguyễn Đức Toàn và ông Nguyễn Văn Nhận).

Airtech Thế Long tháng 12/2018

Tin liên quan