Hệ thống cấp oxy cho y tế cấp độ PSA

Hệ thống sản xuất oxy PSA được thiết kế theo từng yêu cầu cụ thể.

Oxy tinh khiết 92% ~ 95%;

Hệ thống này gồm CH-6M/HC & HPAS oxy (tạo oxy cấp độ PSSA & thiết bị chiết rót) là một hệ thống đặc biệt để sản xuất và cung cấp oxy phục vụ y tế.

Danh mục sản phẩm