Hệ thống máy nén khí y tế

Chúng tôi cung cấp các hệ thống máy nén khí y tế cho hệ thống kỹ thuật khí trong bệnh viện; Chúng tôi cung cấp toàn bộ hệ thống bao gồm máy nén khí, bình chứa khí, bộ phận lọc khí, Máy sấy, Ống & Van, phụ kiện, v.v..

 

    Cấu trúc của hệ thống máy nén khí y tế có thể là:

1, Hai chiều, hai máy nén khí.

2, Ba chiều, ba máy nén khí.

    Các loại máy nén khí có thể là:

1, Máy nén khí không dầu dùng cho y tế.

2, Máy nén khí trục vít dùng cho y tế.

    Có thể tùy chỉnh được mức tiêu thụ khí nén tùy theo yêu cầu của bệnh viện.

Danh mục sản phẩm