Hệ thống trạm hút chân không y tế

Chúng tôi cung cấp các hệ thống trạm hút chân không y tế cho Bệnh viện; và toàn bộ hệ thống, bao gồm cả máy bơm hút chân không, hệ thống tách ẩm, bể hút chân không, Bộ lọc, ống & Vavlves, phụ kiện, v.v..;

Cấu trúc của hệ thống trạm bơm hút chân không y tế có thể là:

1, Hai chiều, hai chiếc bơm chân không.

2, Ba chiều, ba chiếc bơm chân không.

Các loại máy nén khí có thể là:

1, Bơm hút chân không dùng nước.

2, Bơm hút chân không dùng dầu.

Mức tiêu thụ chân không tùy theo từng bệnh viện.

Danh mục sản phẩm