Quạt cắt gió chống côn trùng

Là thiết bị  phòng chống sự xâm nhập của côn trùng khi mở cửa, được thiết kế phù hợp với cửa ra vào hoặc lắp đặt cửa chớp tốc độ cao.

  • Nhờ dòng khí cân bằng 2 bên trái phải (đã được cấp  bằng sáng chế) giúp phòng chống sự xâm nhập của côn trùng khi mở cửa.
  • Được thiết kế phù hợp với kích thước của bộ phận cửa mở
  • Tấm cửa chớp tốc độ cao có hiệu quả cao trong việc phòng chống côn trùng. Tấm cửa chớp và không khí thổi ra liên kết với nhau
 Quạt cắt gió chống côn trùng loại 6C
Model
ATV-AAC-20256C
Nhân tố hút bụi
Saran net
Lượng gió xử lý
Mặt phía tốc độ cao:105m³/phút, mặt phía tốc độ thấp:130m³/phút
Tốc độ gió thổi ra
Mặt phía tốc độ cao: Khoảng 25m/giây, mặt phía tốc độ thấp: khoảng 12m/giây
Tiếng ồn trực tiếp
Khoảng 83dBA
Nguồn điện
AC200 3Φ 50/60Hz
Điện năng tiêu thụ
Khoảng 2700W
Điện năng thiết bị
Khoảng 5300VA *Điện lưu rò rỉ dưới 8mA
Máy thông gió
LNF-6D×8 *Quạt tua bin chổi than DC
Trọng lượng
Khoảng 300kg
Cấu tạo (Thân quạt)
Thép sơn
Quạt cắt gió chống côn trùng loại tấm cửa chớp
Model
ATV-AAC-20251M
Nhân tốhút bụi
Saran net
Lượng gió xử lý
Mặt gió tốc độ cao: 105m³/phút, mặt gió tốc độ thấp: 129m³/phút
Tốc độ gió thổi ra
Mặt tốc độ cao: khoảng 25m/giây, mặt tốc độ thấp: khoảng 12m/giây
Giá trị tiếng ồn
Khoảng 83dBA
Nguồn điện
AC200 3Φ 50/60Hz
Điện năng tiêu thụ
Khoảng 3650W *Bao gồm tấm cửa chớp
Điện năng thiết bị
Khoảng 6300VA (Điện lưu bị rò rỉ là dưới 9mA)
Máy thông gió
LNF-6D×8 *Quạt tua bin DC
Trọng lượng
Khoảng 350kg
Cấu tạo (Thân quạt)
Thép sơn
 Quạt không khí chống côn trùng loại thổi 1 chiều
Model
ATV-KAC-19251C
Nhân tốhút bụi
Saran net
Lượng gió xử lý
Khoảng 134m³/phút
Tốc độ gió thổi ra
Khoảng 18m/giây
Giá trị tiếng ồn
Khoảng 86dBA
Nguồn điện
AC200 3φ 50/60Hz
Điện năng tiêu thụ
Khoảng 3500W
Điện năng thiết bị
Khoảng 5160VA
Máy thông gió
4cái(1 bên)
Trọng lượng
Khoảng 170kg
Cấu tạo(Vật thể)
Tấm thép phủ sơn bên ngoài

 

Quạt cắt khí chống côn trùng loại6C(AAC-20256C)

AAC-1_20256C_s

Quạt cắt gió chống côn trùng loại tấm cửa chớp(AAC-20251M)

AAC-2_20251M_s

Quạt không khí chống côn trùng loại thổi 1 chiều(KAC-19251C)

AAC-3_19251C_s

Danh mục sản phẩm