• vi
  • en
  • ja
  • ko

Tin hữu ích

Air Shower là gì? Chức năng của AirShower - Buồng tắm khí.

Air shower là một thuật ngữ để chỉ một buồng tắm khí trung gian, thiết bị này được lắp ngay tại giữa phòng bẩn và phòng sạch với tác dụng loại bỏ tất cả các loại chất nhiễm bẩn ở trên người và các loại nhiên liệu trước khi cho vào phòng sạch. Ngoài ra Air […]

error: Content is protected !!